Paragraphs
Tekst

Visie ‘De Buitenzomerlanden’

In de komende jaren vinden er in het gebied diverse werkzaamheden plaats. Zo werken we aan:

  • de realisatie van windpark Oude Maas
  • het mogelijke zonnepark Heinenoord
  • een recreatief fietspad
  • en een natuurbegraafplaats met kleinschalige horeca


Naast de ontwikkeling van het windpark zorgen we ook natuurcompensatie. Die vindt voor een deel plaats in het Mollenbos en naar verwachting boven het dorp Heinenoord op het buitendijkse Kooimansland. Door hier nieuwe bomen, struiken en ander groen te planten maken we er een gezond en mooi bos van.

Een wens voor de korte termijn is een uitkijktoren op het voormalig bruggenhoofd naar Barendrecht. Op de lange termijn is er de wens om de getijdenatuur in het gebied uit te breiden tot een getijdepark. Met al deze ontwikkelingen wordt het gebied aantrekkelijker voor een grotere en meer diverse doelgroep.

Het zonnepark   Natuur & recreatie

Afbeelding