De Buitenzomerlanden
samen met de inwoners van Heinenoord

Groeten uit De Buitenzomerlanden. Op deze website informeren we de bewoners van Heinenoord omdat er iets gaat veranderen in onze omgeving. Er wordt op dit moment bekeken hoe we onze mooie Buitenzomerlanden in de toekomst gaan gebruiken. Wordt het natuur en recreatie? Een mooi bos om lekker met de hond te wandelen? Groene energie en/of de teelt van olifantsgras? Samen beslissen we daarover.

Voor de inrichting van het gebied De Buitenzomerlanden in Heinenoord richtte gemeente Hoeksche Waard eind 2021 de werkgroep ‘De Buitenzomerlanden’ op. Deze werkgroep draagt zorg voor een transparante procedure en besluitvorming over de inrichting van het gebied De Buitenzomerlanden. Op deze website houden we iedereen op de hoogte van de voortgang van dit proces.

Actueel

Op basis van de resultaten van alle voorkeuren, onderzoeken en inventarisaties zijn twee scenario’s uitgewerkt; één zonder een zonneveld en één met een zonneveld zover mogelijk van het dorp vandaan met bospark en recreatie.

Tussen 13 en 28 mei 2024 zijn alle huishoudens van Heinenoord in de gelegenheid geweest om hun voorkeur uit te spreken.

Op dinsdag 21 mei organiseerden de werkgroep samen met gemeente Hoeksche Waard en Renewable Factory een informatiebijeenkomst in ‘t Hof van Assendelft. Ongeveer 60 mensen bezochten de informatiebijeenkomst voor meer informatie over de ontwerprichtingen.

De Gemeente Hoeksche Waard heeft de stemmen verzameld en geteld. In totaal ontving de gemeente 345 stemmen. Een ruime meerderheid koos met 70,7 % voor optie 2;

  • Van agrarisch naar natuur & recreatie met zonneveld en batterijopslag.

Lees meer

De Buitenzomerlanden

De bodem van de buitendijks gelegen polder De Buitenzomerlanden is in de jaren ‘70 gebruikt als stortplaats voor slib uit de havens van Rotterdam. Later is daar een laag schone grond over gelegd en zijn er niet-diep wortelende gewassen op geteeld. a.s.r. namens grondeigenaar ASR Dutch Farmland Fund besluit nu het terrein niet meer voor de voedsellandbouw te gebruiken. Om de grond toch rendabel te laten zijn, kan a.s.r. besluiten over te gaan op de productie van bijvoorbeeld olifantsgras, een gewas dat onder andere in de bouw wordt gebruikt. Hierdoor krijgt het gebied dus een andere inrichting dan nu het geval is.

Lees meer

Aanleiding

In 2020 diende Eneco een initiatief in bij de gemeente voor de ontwikkeling van een zonnepark in een deel van de polder De Buitenzomerlanden. Vanuit het dorp Heinenoord was er veel weerstand tegen dit zonnepark. De gemeente besloot daarom alle plannen op pauze te zetten en eerst samen met de inwoners van Heinenoord het proces opnieuw te starten en te onderzoeken wat de wensen en ideeën zijn voor het gebied.

Lees meer

hectare in te richten
0
hectare natuur en recreatie mogelijk
0
kWp duurzame energie haalbaar
0