De Buitenzomerlanden
samen met de inwoners van Heinenoord

Het gebied

De bodem van de buitendijks gelegen polder De Buitenzomerlanden is in de jaren ‘70 gebruikt als stortplaats voor slib uit de havens van Rotterdam. Later is daar een laag schone grond over gelegd en zijn er niet-diep wortelende gewassen op geteeld. a.s.r. besluit nu het terrein niet meer voor de voedsellandbouw te gebruiken. Om de grond toch rendabel te laten zijn, kan a.s.r. besluiten over te gaan op de productie van bijvoorbeeld olifantsgras, een gewas dat onder andere in de bouw wordt gebruikt. Hierdoor krijgt het gebied dus een andere inrichting dan nu het geval is.

debuitenzomerlanden.nl

Duurzame energie

Langs de Oude Maas is inmiddels en windpark met 5 windturbines gerealiseerd. Windpark Oude Maas zal met een totaal opgesteld vermogen van 17,55 MW jaarlijks ongeveer 67.000 MWh aan groene stroom opleveren. Dat is vergelijkbaar met het jaarlijks stroomverbruik van circa 24.000 huishoudens Met de komst van het windpark wordt een grote bijdrage geleverd aan het behalen van de klimaatdoelen van de Gemeente Hoeksche Waard. De ambitie van de gemeente is namelijk om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarmee wordt bedoeld dat alles wat in de Hoeksche Waard gedaan wordt geen negatieve gevolgen heeft voor het klimaat.

De Buitenzomerlanden biedt bij uitstek de mogelijkheid om opwek van duurzame energie te combineren met natuur en recreatie. Door visueel aan te sluiten bij de bestaande structuren in het landschap wordt de kwaliteit van het gebied minimaal aangetast. 

debuitenzomerlanden.nl

Kansen voor de omgeving

De werkgroep bestaat uit leden van de Vrienden van Heinenoord, Buurt Bestuurt, enkele betrokken individuele inwoners uit Heinenoord, Hoekschewaards Landschap, HW Duurzaam, grondbeheerder a.s.r. en ontwikkelaar renewable factory. Deze werkgroep draagt zorg voor een transparante procedure en besluitvorming over de inrichting van De Buitenzomerlanden. De werkgroep ziet mooie kansen voor natuur en recreatie in dit gebied en voor de rest van de inwoners die hierbij hun stem mogen gebruiken.

debuitenzomerlanden.nl