De Buitenzomerlanden
samen met de inwoners van Heinenoord

Tot en met 28 mei 2024 kunnen de inwoners van Heinenoord hun voorkeur uitspreken over hoe De Buitenzomerlanden worden ingericht. Hierover hebben alle huishoudens van Heinenoord omstreeks 13 mei een folder ontvangen. Mochten u deze niet hebben ontvangen of kwijt zijn, dan kunt u hem hier digitaal vinden.

Er zijn twee ontwerprichtingen uitgewerkt; één zonder een zonneveld en één met een zonneveld zover mogelijk van het dorp vandaan met bospark en recreatie. Op de website van de gemeente Hoeksche Waard kunt u uw voorkeur invullen. De website is hier te vinden.

Inloopbijeenkomst

Inwoners van Heinoord vulden in mei 2023 een vragenlijst in. De resultaten werden gedeeld en de werkgroep ging er mee aan de slag. Uiteindelijk zijn we gekomen tot twee ontwerpvarianten die we op dinsdag 21 mei in een inloopbijeenkomst presenteerden.

Locatie: Hof van Assendelft, Hofweg 13, 3274 BK Heinenoord

Datum: dinsdag 21 mei 2024

Tijd: tussen 18.00 en 22.00 uur

Ontwerprichting 1

Een wandelbos, batterijopslag en akkerbouwvelden zoals nu

De grondeigenaar is van plan het meest oostelijke perceel om te zetten naar bos. Door het plangebied lopen wandelpanden die aansluiten op reeds bestaande wandelpaden.

Met deze ontwerprichting wordt de top 6 van wensen en ideeën uit de enquête toegepast: 

 • Wandelgebied (41%)
 • Natuur/groen (26%)
 • Recreatie (25%)
 • Bos (23%)
 • Losloop-/speel-/uitlaatgebied voor honden (16%)
 • Park (7%)

De onveranderde percelen blijven op dezelfde wijze in gebruik als nu, zij het met landbouwproducten die niet voor consumptie geschikt zijn. a.s.r. geeft aan dat de huidige pachters hun werkzaamheden hier blijven uitvoeren zoals ook nu het geval is. Er komt naar alle waarschijnlijkheid geen olifantsgras. De batterijen komen langs de A29 en worden aan het zicht onttrokken.

Ontwerprichting 2

Let op!

Eerder stond hier een afbeelding waar een groter gebied was ingetekend. Per ongeluk is er een stuk grond van het Waterschap onterecht meegenomen in het ontwerp. Dit is in de huidige afbeelding gecorrigeerd. De correctie heeft plaatsgevonden op 17-05-2024 om 13:16 uur.

Van agrarisch naar natuur & recreatie met zonneveld en batterijopslag

Het grootste deel van het bos uit optie 1 wordt verspreid over het grotere middendeel. Er lopen wandelpaden door het hele gebied en op verschillende plekken zijn bankjes geplaatst. 

Ter hoogte van de woonkern wordt een open veld gerealiseerd waar gerecreëerd kan worden (sport, spel, picknick, evenement).

 

Met deze ontwerprichting worden de volgende wensen en ideeën uit de enquête toegepast:
 
 • Wandelgebied (41%)
 • Natuur/groen (26%)
 • Recreatie (25%)
 • Bos (23%)
 • Losloop-/speel-/uitlaatgebied voor honden (16%)
 • Opwekken van duurzame energie (9%)
 • Evenemententerrein (8%)
 • Park (7%)
 • Banken en zitplaatsen (3%)
 
Geluidsonderzoek leerde dat het zonneveld geen verhoging van het omgevingsgeluid oplevert. Een zonneveld zal zoveel als mogelijk uit het zicht worden aangelegd. De batterijen komen langs de A29 en worden ook aan het zicht onttrokken.

Keuze doorgeven

Ieder huisadres in Heinenoord krijgt de mogelijkheid om te stemmen op de gewenst keuze. De uitkomst zal leiden tot een aanvraag om subsidie en het opstarten van een ruimtelijke procedure om de voorkeursvariant van het dorp Heinenoord te realiseren.

Hier kunt u uw voorkeur uitspreken.