De Buitenzomerlanden
samen met de inwoners van Heinenoord

Aanleiding

In 2020 diende Eneco een initiatief in bij de gemeente voor de ontwikkeling van een zonnepark in een deel van de polder De Buitenzomerlanden. Vanuit het dorp Heinenoord was er veel weerstand tegen dit zonnepark. De gemeente besloot daarom alle plannen op pauze te zetten en eerst samen met de inwoners van Heinenoord het proces opnieuw te starten en te onderzoeken wat de wensen en ideeën zijn voor het gebied.

Voor de inrichting van het gebied De Buitenzomerlanden in Heinenoord richtte gemeente Hoeksche Waard eind 2021 de werkgroep ‘De Buitenzomerlanden’ op. Deze werkgroep draagt zorg voor een transparante procedure en besluitvorming over de inrichting van het gebied De Buitenzomerlanden.

Meebeslissen

In het voorjaar van 2023 stelde de werkgroep een eerste vragenlijst op voor alle inwoners van Heinenoord. Van 29 april tot en met 29 mei ontvingen de inwoners van Heinenoord een vragenlijst over de inrichting van het gebied. De resultaten van deze eerste vragenlijstronde en de vervolgstappen zijn bekend.

debuitenzomerlanden.nl

Resultaten vragenlijst

Op 14 juni 2023 besprak de werkgroep de resultaten van deze vragenlijsten. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde een onafhankelijk onderzoeksbureau de resultaten van deze eerste vragenlijst.

 

Een kwart van de inwoners vulden de vragenlijst in

Van 29 april tot en met 29 mei 2023 kon elke inwoner van Heinenoord van 16 jaar en ouder de online of schriftelijke vragenlijst invullen. De uitnodiging om de vragenlijst in te vullen is naar 2.949 inwoners verstuurd. Hiervan vulden 732 inwoners de vragenlijst in. Dit is een kwart van de inwoners van Heinenoord.

 

Gewenste mate van invloed inrichting De Buitenzomerlanden

De meerderheid van de inwoners (81%) geeft aan mee te willen denken om invloed te kunnen hebben op hoe De Buitenzomerlanden in de toekomst worden ingericht.

 

Gewenste functies in het gebied

Uit de resultaten van de vragenlijst komt duidelijk naar voren dat er behoefte is aan:

  • Wandelgebied
  • Open en/of gesloten natuurgebieden
  • Recreatie
  • Bosgebied
  • Hond uitlaten
  • Natuurspeeltuin
  • Fietspaden

De inwoners deden ook nieuwe suggesties voor een gewenste gebiedsinrichting. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Laat de natuur haar gang gaan
  • Rust/geen recreatie of evenementen
  • Uitkijktoren of uitzichtpunt

 

Resultaten duurzame oplossingen om de inrichting van het gebied te bekostigen

Het inrichten en onderhouden van het gebied kost geld. Dit betekent dat er een nieuwe manier moet worden gevonden om de wensen die er zijn voor het gebied te betalen. Met duurzame energietoepassingen, zoals zonnevelden en/of batterijen in het gebied, betalen we de kosten voor de gewenste invulling. Hoeveel recreatie en natuur er aangelegd kan worden in het gebied is daarom afhankelijk van welke duurzame energietoepassing we kiezen.

De meest genoemde wenselijke toepassing is om batterijen langs het pad naast de tunnel aan te leggen, gecombineerd met het aanleggen van een klein zonneveld. Een minderheid gaf aan liever helemaal geen duurzame energie in het gebied te willen.

Vervolgstappen

Het bureau Eelerwoude, specialist in het geven van advies over natuurinclusieve leefomgevingen, gaat de komende tijd enkele inrichtingsvarianten (scenario’s) ontwerpen. Zij maken daarbij gebruik van alle resultaten van de vragenlijst.

De verschillende scenario’s die bureau Eelerwoude opstelt worden door de grondeigenaar en de verschillende bestuursorganen getoetst op haalbaarheid. Medio september 2023 bespreekt de werkgroep de scenario’s. En in het najaar van 2023 benadert de werkgroep de inwoners van Heinenoord voor een tweede keer. In deze tweede vragenronde kunnen inwoners aangeven welk scenario hun voorkeur heeft. Het meest gekozen scenario/ontwerp legt de werkgroep vervolgens voor aan de gemeente.