De Buitenzomerlanden
samen met de inwoners van Heinenoord

voorjaar 2024
Plan van aanpak

Het eerste plan van aanpak van het inrichtingsproces komt gereed en zal worden voorgelegd aan de gemeente.

voorjaar 2024
Resultaten van de tweede vragenlijst

Het onafhankelijke onderzoeksbureau rapporteert de resultaten van de tweede vragenlijst met scenario's aan de werkgroep.

voorjaar 2024
Tweede vragenlijst: scenario's

De uitgewerkte scenario's worden middels een tweede vragenlijst voorgelegd aan alle bewoners van Heinenoord van 16 jaar en ouder.

najaar 2023
Uitwerken scenario's

Aan de hand van de input van de eerste vragenlijst worden enkele scenario's uitgewerkt. Het bureau Eelerwoude, specialist in het geven van advies over natuurinclusieve leefomgevingen, gaat deze inrichtingsvarianten ontwerpen. Zij maken daarbij gebruik van alle resultaten van de vragenlijst.

14 juni 2023
Werkgroep bijeenkomst

Het onafhankelijke onderzoeksbureau rapporteert de resultaten aan de werkgroep. Lees hier het verslag van die bijeenkomst:

14 juni 2023

29 mei 2023
Sluitdatum invullen eerste vragenlijst

De eerste vragenlijst kan uiterlijk tot en met maandag 29 mei 2023 online of schriftelijk ingevuld worden.

6 mei 2023
Flyer

Om nogmaals op te roepen tot het invullen van de vragenlijst wordt vanaf 6 mei bij elk huishouden in Heinenoord deze flyer bezorgd.

28 april 2023
Eerste vragenlijst: wenselijkheid

Alle inwoners van Heinenoord van 16 jaar en ouder ontvangen vanaf 28 april 2023 de briefkaart met daarop een persoonlijke inlogcode die nodig is om de eerste vragenlijst online in te vullen. De vragenlijst kan ook via de post opgestuurd worden.

22 april 2023
Uitnodigingsbrief eerste vragenlijst

Werkgroep De Buitenzomerlanden verstuurt een uitnodigingsbrief met de oproep voor het invullen van de eerste vragenlijst naar alle bewoners van Heinenoord van 16 jaar en ouder.

Q1 2023
Werkgroep bijeenkomsten

Werkgroep De Buitenzomerlanden komt twee keer bijeen. Lees hier de verslagen van die bijeenkomsten:

9 februari 2023

verslag tweede bijeenkomst volgt zsm

2022
Werkgroep bijeenkomsten

Werkgroep De Buitenzomerlanden komt vier keer bijeen. Lees hier de verslagen van die bijeenkomsten:

29 maart 2022

20 april 2022

11 mei 2022

7 december 2022

december 2021
Werkgroep De Buitenzomerlanden

Start van de Werkgroep De Buitenzomerlanden met brede lokale vertegenwoordiging.

Q4 2021
Start gebiedsproces

Start gebiedsproces De Buitenzomerlanden ten westen van de A29.

Q4 2021
Initiatief ingetrokken

Eneco trekt initiatief voor het Zonnepark Heinenoord in.

11 oktober 2021
Bewonersbijeenkomst Zonnepark Heinenoord

In de avond van 11 oktober 2021 wordt een bewonersbijeenkomst georganiseerd in Museum Heinenoord.

Verslag van de bewonersbijeenkomst van 11 oktober 2021

Vragen en antwoorden bewonersbijeenkomst 11 oktober 2021

27 September 2021
Informatie-avond Zonnepark Heinenoord

Eneco organiseert een informatie-avond.

2020
Planvorming Zonnepark Heinenoord

Eneco maakt plannen voor komst van Zonnepark Heinenoord.

8 november 2018
Visie 'De Buitenzomerlanden - Opladen aan de Oude Maas'

De gemeenteraad van Hoeksche Waard stelt Visie 'De Buitenzomerlanden - Opladen aan de Oude Maas' vast.